IN RE UAB - SOLIDWORKS palaikymo centras Lietuvoje

SOLIDWORKS Simulation

Padidinkite kokybę ir sumažinkite prototipų skaičių, simuliuodami gaminio elgseną ir mechanines savybes virtualiai.

SOLIDWORKS-Simulation-2023(LT)

SOLIDWORKS Simulation paketai suteikia galimybę išbandyti gaminį realioms jo darbo sąlygoms, naudojant baigtinių elementų metodą ir virtualią simuliaciją, taip išvengiant prototipų gamybos. Tokiu būdu reikšmingai sutaupomas laikas ir kaštai, o gaminio mechaninės savybės, silpnosios vietos, medžiagų panaudojimo efektyvumas, galimi veikimo defektai yra nustatomi kompiuteriu, ankstyvoje projekto stadijoje. Iš anksto nustačius ir pašalinus defektus, sutaupomas laikas, išvengiama garantinio remonto išlaidų, tad laimite tiek jūs, tiek jūsų klientas.

SOLIDWORKS Simulation konfigūracijų pagrindinės galimybės

SOLIDWORKS Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard sprendžia dažniausiai pasitaikančius uždavinius, skirtus gaminio stiprumo patikrinimui. Jis atlieka tiesinio statinio, kinematinio ir medžiagų nuovargio skaičiavimus. SOLIDWORKS Simulation yra integruotas SOLIDWORKS aplinkoje, tad apskaičiuoti komponentų įtempimus, apkrovas, atsargos koeficientus ir poslinkius, o tada koreguoti projektą ir jį vėl patikrinti galima greitai ir nesudėtingai.

 • Statinė analizė leidžia greitai nustatyti įtempius, poslinkius bei atsargos koeficientą prie nurodytų apkrovų. Su SOLIDWORKS Simulation Standard jūs galėsite:
  • Atlikti analizę įvairaus pobūdžio funkcijomis kurtiems modeliams - beam, weldments, shell, sheet metal, solid ir t.t.
  • Nustatyti įtempius ir deformacijas kūnų kontakto vietose.
  • Skaičiuoti kontaktinius uždavinynus taikant geometriškai netiesinės analizės metodus.
  • Pridėti koncentruotas jėgas, slėgius, sukimo ir lenkimo momentus, bei kitokias modelio apkrovas.
  • Tobulinti gaminio fizikines ir mechanines savybes atsižvelgdami į simuliacijos rezultatus.
  • Patikrinti varžtus, smeiges, spyruokles, guolius, ar parinkti juos pagal veikiančias apkrovas.
  • Pasinaudoti Trend Tracker funkcija, leidžiančia sekti tikslinio dydžio (pvz. masės) kitimą projektavimo eigoje ir pagal saugumo reikalavimus pasirinkti optimalią geometriją.
  • Palengvinti konstrukcijos BE (baigtinių elementų) tinklelio kūrimą su Shell Manager.
 • SOLIDWORKS Motion: kinematinė-dinaminė mechanizmų analizė – leidžia detaliai nustatyti ir simuliuoti veikiantį mechanizmą (kinematiką), įvertinti komponentų greičius, pagreičius ir atsirandančias jėgas mazgams, bei laikančioms konstrukcijoms ir pavarų eigą. Su SOLIDWORKS Simulation Standard jūs galėsite:
  • Išspręsti kinematinius ar dinaminius uždavinius, aprašius mechanizmo veikimo scenarijų: kampinių ir linijinių pavarų greičių, bei pagreičių kitimą laike.
  • Aprašant mechanizmo fiziką, panaudoti SOLIDWORKS surinkimų ryšius.
  • Įvertinti paviršių trintį ir kitą sąveika pagal medžiagų savybes.
  • Optimizuoti mechanizmą, atsižvelgdami į pavarų charakteristikas ir mazgų tvirtumą.
  • Lengvai išnagrinėti servo pavarų mechaniką nurodytų operacijų metu.
 • Nuovargio analizė skirta patikrinti elementų irimą nuo ciklinių apkrovų. Su SOLIDWORKS Simulation Standard Jūs galėsite:
  • Nustatyti elemento, veikiamo ciklinių apkrovų, medžiagos nuovargio nulemtą tarnavimo laiką.
  • Panaudoti skaičiavimams ciklinių apkrovų-laiko kreives, gautas fizinių bandymų metu.

SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional leidžia atlikti sudėtingus skaičiavimus, įvertinant kintamos apkrovos scenarijus, šilumos pasiskirstymą kūnuose ir temperatūrinį poveikį konstrukcijai, patikrinti sistemos pastovumą (klupumą), nustatyti savuosius svyravimo dažnius ir atsakyti į klausimus „kas jei?“, siekiant qužtikrinti gamino kokybę ir ilgaamžiškumą.

 

 • Šis paketas suteikia plačias analizės galimybės, kurios reikalingos projektuojant ypatingai svarbius, sudėtingomis aplinkos ar eksploatacijos sąlygomis veikiančius gaminius. Su SOLIDWORKS Simulation Professional jūs galėsite:
  • Optimizuoti geometriją – naudojant algoritmus, programa automatiškai parenka optimaliausią geometriją pagal pasirinktą kriterijų, užtikrindama reikiamas gaminio charakteristikas.
  • Atlikti topologijos optimizaciją ir surasti minimalios masės organišką formą, galinčią atlaikyti priimtą apkrovą.
  • Load Case Manager palengvins skaičiavimą veikiant keliems apkrovos deriniams.
  • Nuskaityti varžtų ir kaiščių aprašymą tiesiai iš Toolbox bibliotekos.
  • Atlikti kritimo testą ant kieto ar minkšto pagrindo iš nurodyto aukščio.
  • Identifikuoti kritines konstrukcijos vietas dideliuose surinkimuose, ir negaištant laiko viso modelio skaičiavimui, susikoncentruoti į konkretaus mazgo/detalės analizę.
  • Atlikti sudėtingą analizę itin greitai, supaprastindami kompleksinius skaičiavimus iki plokštuminio uždavinio.
  • Panaudoti išplėstinę online medžiagų biblioteką, su detaliai aprašytomis netiesinės elgsenos, temperatūros, nuovargio ir kitų charakteristikų kreivėmis.
 • Įvykiais paremtų judesių simuliacija leidžia atlikti kompleksinių mechanizmų operacijų analizę ir patikrinti jų veiksmų algoritmą, suprogramuoti loginį valdymą, užtikrinti įrenginių veiksmingumą ir saugumą. Išnagrinėkite produkto veikimą virtualiai, projektavimo metu, prognozuodami jo tikrąją elgseną. Tai leis tiksliai numatyti galimus trūkumus, parinkti reikalingas motorų galias ir suderinti jų veikimą. Integracija su SOLIDWORKS 3D leidžia nesunkiai pritaikyti šią simuliaciją kiekviename projekte, taip sumažinant prototipų skaičių, išvengiant polaikių pataisymų, vėlavimų, sutrumpinant gamino konstravimo laiką, bei sumažinant kaštus. Su SOLIDWORKS Simulation Professional galėsite:
  • Simuliuoti mechanizmą, aprašydami veiksmų algoritmą pagal žadinančiuosius įvykius, ne iš anksto aprašytą scenarijų.
  • Aprašyti veiksmo inicijavimą sujudinus sensorių, praėjus laikui, ar pasibaigus kitam veiksmui.
  • Įvertinti jėgas sensoriams, apkrovas pavaroms ir mazgams.
  • Lengviau suderinti sensorių ir servo motorų darbą.
 • Nagrinėkite temperatūros pasiskirstymą kūnuose ir jos įtaką gaminiui. SOLIDWORKS Simulation Professional atlieka temperatūrinę analizę ir tiria šilumos pasiskirstymą veikiant projektuojamam įrenginiui. Tai leidžia užtikrinti, kad visi komponentai funkcionuos tinkamai, nepaisant dėl detalių temperatūros pokyčio metu atsirandančių deformacijų. Su SOLIDWORKS Simulation Professional galėsite:
  • Tirti kondukciją, konvekciją, ir šilumos spinduliavimą.
  • Aprašyti ir įvertinti isotropines, ortropines medžiagos savybes ir temperatūrines kreives.
  • Apskaičiuoti įtempius ir deformacijas, atsirandančias dėl pastovaus arba kintamo temperatūros poveiko.
 • Gaminio vibracijų ir pastovumo (klupumo) uždaviniai leidžia greitai nustatyti gaminio ar mechanizmo laisvuosius svyravimo dažnius, veikiant eksploatavimo apkrovoms (esant įtampiems) ar stovint laisvai. Tai leidžia įsitikinti, jog gaminio savųjų svyravimų dažniai nesutampa su aplinkoje esančių kitų įrenginių ar reiškinių ciklinių apkrovų dažniais ir užtikrinti gaminio tarnavimo ilgaamžiškumą bei darbuotojo apsaugą nuo vibracijos sukeliamos rizikos. 

  SOLIDWORKS Simulation vibracijų analizė naudoja Eigen reikšmių metodą, leidžiantį nustatyti bet kokios geometrijos savųjų svyravimų rezonansinį dažnį ir palyginti jį su kitų, netoliese eksploatuojamų įrenginių vibracijomis. Sutapus šiems dažniams ar jų kartotiniams, gali susidaryti rezonansas, kuris iššauktų itin dideles svyravimo amplitudes, kurios apsunkintų mechanizmo eksploatavimą, padidintų sveikatos riziką aplinkiniams ar netgi galėtų lemti netikėtą gaminio suirimą, elementams netekus pastovumo. Su SOLIDWORKS Simulation Professional jūs galėsite:

  • Tirti kaip vibracijos ar parinktos pernelyg liaunos konstrukcijos gali sutrumpinti gaminio tarnavimo laiką ar lemti staigų suirimą.
  • Įvertinti konstrukcijos įtempio nuo eksploatavimo apkrovų įtaką savojo dažnio pasikeitimui.
  • Numatyti galimą konstrukcijos suirimą dėl liaunų gniuždomų konstrukcijų.

  Slėginių indų skaičiavimas – skaičiuojant slėginius indus būtina atsižvelgti į tam tikrus reikalavimus, itempto-deformuoto būvio analizės rezultatus su norminėmis reikšmėmis. Šios analizės gali būti atliktos veikiant skirtingoms apkrovos veiksniams, tokiems kaip savasis svoris, naudingoji apkrova, temperatūrinis poveikis, seismika ir t.t. Slėginių indų skaičiuoklė leidžia greitai derinti skaičiavimo rezultatus nuo šių skirtingų apkrovų scenarijų bendram konstrukcijos darbui, naudojant tiesinį arba kvadratinį metodą (šaknis iš kvadratų sumų).

  Naudojant tūrinius baigtinius elementus, SOLIDWORKS Simulation, pasitelkdamas stress linearization įrankius, perskaičiuoja gautus įtempius į atstojamąsias įrąžas: lenkimo momentus ir ašines jėgas. Šios atstojamosios naudojamos taikant ASME (American Society of Mechanical Engineers) ar kitus tarptautinius slėginių indų skaičiavimo standartus ir normas. Naudojant kitokio tipo baigtinius elementus (plokšteles ar strypus), įrąžos gaunamos be stress linearization įrankio.

SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium papildo SOLIDWORKS  Simulation Professional galimybes skaičiavimo algoritmais, tokiais kaip netiesinė medžiagų elgsena, kompozitinių medžiagų skaičiavimas bei dinaminė analizė. SOLIDWORKS Simulation Premium yra pilnas paketas, leidžiantis patikimai įvertinti šiuolaikiškas medžiagas, tokias kaip kompozitai, įtin plastiškos gumos ir t.t., bei projektuoti gaminius, veikiamus dinaminių apkrovų. 

 

 • Netiesinės medžiagų elgsenos analizė leidžia tiksliai įvertinti gaminio elgseną veikiant dinaminėms žadinančiosioms (time dependent) apkrovoms, atsitiktinėms vibracijos ir pan., taip pat skaičiuojant detales, kuriose pasireiškia didelės deformacijos, bei plastiškas medžiagas, tokias kaip guma, plienas ar plastikai, viršiję savo takumo ribą. Su SOLIDWORKS Simulation Premium jūs galėsite:
  • Panaudoti anksčiau sukurto statinio skaičiavimo aprašą fiziškai netiesiniam skaičiavimui atlikti (vertinant medžiagų netiesines savybes).
  • Nagrinėti scenarijus, įtempiams detalėse viršijus takumo ribą, bei elementus iš itin tamprių medžiagų.
  • Įvertinti liekamuosius įtempius ir deformacijas, atsiradusias komponentuose, kurių įtempiai viršijo tamprumo ribą.
  • Tyrinėti netiesinio klupumo ir „nuslydimo“ uždavinius.
  • Projektuoti panaudojant hyperelastingas mediagas: gumas, silikoninius junginius ir kitus elastomerus.
  • Paskaičiuoti elasto-plastinius uždavinius, nagrinėjant plastines deformacijas.
  • Įvertinti medžiagų valkšnumą ir mechaninių charakteristikų priklausomybę nuo temperatūros.
  • Apskaičiuoti plastikines detales, panaudojant SOLIDWORKS Plastics rezultatus, siekiant įvertinti liekamuosius reiškinius, atradusius plastiko liejimo metu.
 • Detalių ir surinkimų dinaminė analizė. SOLIDWORKS Simulation Premium projektuotojams leidžia įvertinti žadinančių dinaminių apkrovų ir vibracijų įtaką projektuojamam gaminiui, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugią įrangos eksploataciją. Dinaminė analizė gali būti derinama kartu su kitais skaičiavimais, tokiais kaip vibracijos, smūginės apkrovos ir kritimo testo analizėmis. Pagrindinis dinaminės analizės nežinomasis yra elementų poslinkis per laiką, bet suskaičiavus šį nežinomąjį, SOLIDWORKS Simulation Premium taip pat išskaičiuoja elementų įtempius, taškų greičius ir pagreičius, atsirandančius dėl dinaminių apkrovų, bei vizualiai animuoja svyravimo formas. Su SOLIDWORKS Simulation Premium galėsite:
  • Simuliuoti žadinančias harmonines, atsakomojo spektro ir atsitiktinių vibracijų sukeliamas apkrovas.
  • Apskaičiuoti įtempių, poslinkių, greičių ir pagreičių kitimą per laiką, RMS ir PSD reikšmes.
  • Atlikti smūginės apkrovos į konstrukciją vertinimą, taikant netiesinę dinaminę analizę.
  • Atlikti gaminio patvarumo vertinimą, derinant dinaminės analizės rezultatus su nuovargio skaičiavimais.
  • Linijinė dimanika: istorija laike, harmonikos, atsitiktinės vibracijos, atsakomasis spektras.
  • Istorija laike: apkrovų ar žadinamųjų istorijos atvaizdavimas.
  • Harmonikos: didžiausia pusiausvyros būsenos reakcija dėl harmoninių apkrovų ar bazinio sužadinimo.
 • Kompozitinių medžiagų analizė leidžia greitai apskaičiuoti ir įvertinti elementų, sudarytų iš labai skirtingas mechanines savybes turinčių medžiagų. Jūs galėsite optimaliai parinkti kompozitines medžiagas, jų sluoksnių skaičių, geometriją bei orientaciją, siekdami užtikrinti gaminio kokybę, funkcionalumą ir pakankamą atsargos koeficientą.
  Simuliuosite simetrinius ir asimetrinius kompozito sluoksnius, bei jų darinius (composite sandwiches). Kiekvieno sluoksnio medžiaga ir orientacija gali būti aprašyti skirtingai. Tai suteikia projektuotojui galimybę patikimai ir tiksliai apskaičiuoti gaminio stiprumą, taip saugiai išnaudoti šių medžiagų galimybes, bei maksimaliai sumažinti sąnaudas ir laiką, reikalingą jų gamybai. Su SOLIDWORKS Simulation Premium galėsite:
  • Projektuoti daugiasluoksnius kompozitinius komponentus, įvertinti sluoksnių skaičiaus, storio ir krypties įtaką elementų darbui.
  • Lengvai valdyti kompozito sluoksnių orientaciją.
  • Parinkti reikiamą kompozito sluoksnių skaičių ir kryptį pagal eksploatacines apkrovas.
 • Offloaded Simulation suteikia galimybę atlikti skaičiavimus panaudojant kitą tinkle esantį kompiuterį. Po to, kai BE tinklelis yra sudarytas, visi tolimesni matematiniai (matricinių lygčių) skaičiavimai yra atliekami kitame kompiuteryje. Skaičiavimai nedalinami tarp kelių kompiuterių (t.y. ne klasterinimai skaičiavimai), tačiau Offloaded Simulation leidžia tęsti darbą savo kompiuteriu neapkraunant jo resursų ilgais skaičiavimais. 

Užklausa dėl demonstracinės versijos:

Jei norite pegerinti savo gaminio kokybę ir klientų atsiliepimus, įtraukite simuliacijos procesą į savo kasdieninį darbą. SOLIDWORKS Simulation lengva naudoti, o integracija su SOLIDWORKS 3D leidžia jį pritaikyti kiekviename projekte, taip sumažinant prototipų skaičių, išvengiant pataisymų, vėlavimų, sutrumpinant gamino konstravimo laiką, bei sumažinant kaštus.
Jei norite sužinoti daugiau, užpildykite žemiau esančią formą, ir mes su jumis susisieksime.