IN RE UAB - SOLIDWORKS palaikymo centras Lietuvoje

Inžineriniai mokymai per Užimtumo tarnybą

Organizuojamos mokymų programos apima gaminių ir detalių, mechanizmų ir jų elektrotechnikos komponentų, baldų ir interjero detalių bei kitų inžinerinių sistemų trimatį modeliavimą, vizualizacijos metodus, braižymą ir kita.   

Seminarų medžiaga (PDF formatu):

UAB IN RE yra daug metų Lietuvos pramonei tiekianti pažangias skaitmenines produktų kūrimo (CAD), gamybos (CAM), valdymo (PDM/PLM) sprendimus, bei užsiimanti inžinerijos specialistų profesiniu tobulinimu, kvalifikacijos kėlimu, perkvalifikavimu bei mokymais. Siekdami sumažinti kvalifikuotų darbuotojų trūkumą Lietuvos inžinerijos pramonėje teikiame verslui aktualiausias mokymų programas ir ruošiame inžinerinės pramonės profesionalus. Nuo 2017 metų pradėjome bendradarbiauti su Užimtumo tarnyba kaip neformalaus profesinio ugdymo įstaiga. 2023 m. kovo mėn. gavome LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą licenciją ir tapome formalaus profesinio mokymo įstaiga. 

Rengiame mokymus šių sričių specialistams:  

3D projektavimas gamybai

Mokymų kodas užimtumo tarnyboje: 223002728 

icon-068-time

Trukmė
273 val. / 35 d.d. / 7 sav. 

icon-202-compensation

Kaina ir finansavimas
2 500,00 € (100% finansavimas)

Baigęs šią mokymų programą mokymų dalyvis įgyja trimačio parametrinio projektavimo technologijų taikymo inžinerijoje teorines žinias ir praktinius įgūdžius. Kurso metu įgytos žinios įgalina kurti detales, mazgus ir jų brėžinius, o darbą automatizuojančių įrankių naudojimo įgūdžiai, leidžia išvengti klaidų ir projektavimo darbus atlikti greičiau. Dalyvis galės parengti profesionalius, automatizuotus ir pramonės standartus atitinkančius gamybinius brėžinius bei specifikacijas, bus įgijęs lakštinio metalo detalių projektavimo bazines žinias. Mokymų metu įgytos žinios įgalins modeliuoti lankstomas detales, konvertuoti standartinius modelius į lankstomus modelius, kurti jų darbo brėžinius, bei paruošti detalių pjovimo failus CNC staklėms. Taip pat, dalyvis bus įgijęs rėminių konstrukcijų projektavimo bazines žinias, gebės kurti darbo brėžinius, pjaustinių sąrašus, sudaryti medžiagų specifikacijų lenteles, kurti specifinių profilių bibliotekas ir jas naudoti modeliuojant. Įgytos žinios gali būti taikomos įvairiose inžinerijos srityse.

Teorinės dalies programa sudaryta iš:

SOLIDWORKS mokymams

Galimos mokymų vietos:

  • Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
  • Nuotoliniu būdu 

Automatikos ir elektrotechnikos sistemų kompiuterinio projektavimo mokymai 

Mokymų kodas užimtumo tarnyboje: 223002846 

icon-068-time

Trukmė
258 val. / 32 d.d. /  6,5 sav. 

icon-202-compensation

Kaina ir finansavimas
2 110,49 € (100% finansavimas)

Baigęs šią programą mokymų dalyvis galės kurti ir valdyti elektrotechnikos ir automatikos projektus, braižyti 2D elektrines schemas, sudarinėti montavimo ir gamybinius brėžinius, kurti elektrotechninės sistemos 3D modelį, jame išdėlioti komponentus, ištrasuoti laidus ir kabelius, apskaičiuoti reikiamus jų ilgius, patikrinti projektą dėl galimų klaidų bei jas ištaisyti. Taip pat, dalyvis galės paruošti projekto dokumentaciją, žiniaraščius, išrašus ir kitus reikalingus dokumentus, bei dirbti su įmonėje naudojamų komponentų biblioteka - ją papildyti ir redaguoti.

Teorinės dalies programa sudaryta iš:

Electrical mokymams

Galimos mokymų vietos:

  • Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
  • Nuotoliniu būdu 

CNC apdirbimo programų ruošimas 3D modelių 

Mokymų kodas užimtumo tarnyboje: 223002779  

icon-068-time

Trukmė
253 val. / 32 d.d. / 6,30 sav.  

icon-202-compensation

Kaina ir finansavimas
1974,90 € (100% finansavimas)

Baigęs šią programą mokymų dalyvis galės projektuoti, konstruoti, braižyti bei programuoti CAM  programas įvairiose inžinerijos srityse, gebės modeliuoti detales, mazgus ir jų brėžinius, išmanydamas pagrindinių pramonės sričių bei gamybos technologijų specifiką, automatizuoti įvairius projektavimo procesus, bei parengti metalo detalių CAM apdirbimo programas pagal turimų CNC staklių specifiką.

Teorinės dalies programa sudaryta iš:

CAM CNC mokymai

Galimos mokymų vietos:

  • Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
  • Nuotoliniu būdu 

Baldų ir interjero detalių modeliavimas ir paruošimas gamybai

Mokymų kodas užimtumo tarnyboje: 223002970

icon-068-time

Trukmė
267 val. / 33 d.d. / 6,6 sav. 

icon-202-compensation

Kaina ir finansavimas
2 328,65   (100% finansavimas)

icon-111-academic

Sertifikatas
IN RE SWOOD Design/CAM

Baigęs šią mokymų programą mokymų dalyvis įgyja trimačio parametrinio projektavimo technologijų taikymo inžinerijoje teorines žinias ir praktinius įgūdžius. Kurso metu įgytos žinios įgalina kurti detales, mazgus ir jų brėžinius, o darbą automatizuojančių įrankių naudojimo įgūdžiai, leidžia išvengti klaidų ir projektavimo darbus atlikti greičiau. 

Mokymų dalyvis įgys SWOOD Design panaudojimo projektuojant baldus SOLIDWORKS aplinkoje žinias. Baigęs mokymus dalyvis gebės savarankiškai kurti medžiagų, plokščių, briaunų (kantų) bibliotekas, dirbti su baldų rėmais, furnitūra, SWOOD BOX išmaniaisiais komponentais, baldų išdėstymu projektuose ir generuoti SWOOD REPORT ataskaitas. 

Taip pat mokymų dalyvis gebės panaudoti SWOOD CAM ir SWOOD Nesting modulius ruošiant detalių apdirbimo programas CNC medienos frezavimo staklėms, savarankiškai sudaryti detalių apdirbimo programas, redaguoti įrankių judėjimo trajektorijas, bei modifikuoti skirtingų detalės zonų apdirbimą ir metodikas. 

Teorinės dalies programa sudaryta iš:

SWOOD_HETTICH HARDWARE

Galimos mokymų vietos:

  • Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
  • Nuotoliniu būdu 

Kompiuterinės inžinerinės analizės mokymai 

Dėl šių mokymų informacijos teirautis asmeniškai

icon-068-time

Trukmė
212val. / 26,5 d.d. / 5,3 sav. 

icon-202-compensation

Kaina ir finansavimas
1 873,34 (nefinansuojami)

icon-111-academic

Sertifikatas
CSWA–Simulation

Baigęs šią programą mokymų dalyvis bus įgijęs žinių apie baigtinių elementų skaičiavimo metodą ir analizių atlikimą SOLIDWORKS aplinkoje, galės skaičiuoti kontaktinius, statinius, klūpumo, nuovargio ir terminius linijinius bei nelinijinius uždavinius, aprašyti detalių tarpusavio kontaktus, skaičiuoti detalių tarpusavio sujungimų stiprumą Kursas skirtas detalių ir surinkimų skaičiuojamųjų modelių paruošimui, analizei ir rezultatų vertinimui. 

Mokymų dalyvis įgys žinių apie trimačių modelių kinematinės ir dinaminės analizės atlikimo galimybes, naudojant SOLIDWORKS programinį paketą, gebės atlikti įvairių mechanizmų kinematinę ir dinaminę analizę, apskaičiuoti konstrukcijos komponentų judėjimo trajektorijas, greičius, pagreičius, nustatyti komponentų trinties įtaką mechanizmų darbui.

Tai pat, dalyvis sužinos apie skysčių ir dujų tekėjimo analizės galimybes naudojant SOLIDWORKS Flow Simulation. Galės atlikti sudėtingus skysčių ir dujų tėkmės analizės skaičiavimus įvairiose terpėse; apskaičiuoti slėgio nuostolius, skysčių/dujų poveikį įrenginių sienelėms. Mokymų metu bus supažindinamas su niutoninių ir neniutoninių skysčių analize, dalelių judėjimu skystyje, mokoma atlikti įrenginių aušinimo analizę, analizuoti šilumos mainus. 

Teorinės dalies programa sudaryta iš:

3DEXEPIENCEWorks Inžineriniai skaičiavimai debesijoje ir ne tik!

Galimos mokymų vietos:

  • Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
  • Nuotoliniu būdu 

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą